Hea Lasteaed

„Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ on Tartu Ülikooli poolt korraldatav konkurss.

Päikesejänku lasteaed on konkursil kaks korda osalenud. Haapsalu Lasteaed Päiksejänkule omistati 2017a. novembris Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt tiitel “Hea Lasteaia teerajaja 2017” ja 2018a. novembris Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt tiitel “Hea Lasteaia edendaja 2018”. 

 

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tänaseks ei ole enam tegemist konkursiga selle otseses tähenduses, vaid see on kasvanud osalejate jaoks arendus- ja arenguprotsessiks. Protsessis osalemine aitab lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Iga osalev lasteaed on protsessis toetatud ja tunnustatud eneseanalüüsi keerulise tee jalge alla võtmise eest.

Konkursi eesmärgid:

  1. Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  2. Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  3. Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  4. Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.