Eduka meeskonnatöö arendamine

Sihtasutus Innove toetas Haapsalu Lasteaed Päikesejänku projektitaotluse vooru „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“  tegevuse „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ elluviimist.

Projekti nimi:  “Eduka meeskonnatöö arendamine Haapsalu Lastead Päikesejänkus”

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk:  Kogu Päikesejänku lasteaia personal osaleb kahe päevasel meeskonnakoolitusel, mille eesmärgiks on toetada lasteaiameeskonna koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks lasteaia organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kogukonna teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundadest ja valikutest.

Projekti tulemusel paraneb koostöö eri osapoolte vahel: koostöö on efektiivne õpetajate-õpetajate, õpetajate-laste, õpetajate-juhtkonna, õpetajate-tugipersonali, lasteaed-kogukond tasandil, kasutatakse erinevaid koostöö vorme. Lasteaia eri osapooled tegelevad omavaheliste konfliktide ennetamise ja lahendamisega;

Projekti kestvus: 15.05.2018–30.09.2018

Projekti taotleja : Haapsalu Lasteaed Päikesejänku

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond. 

Toetuse summa 2915 eurot

Kontakt Haapsalu Lasteaed Päikesejänkus
Triin Treier, direktor

e-mail: paikesejanku@haapsalu.ee