Kiusamisest Vaba Lasteaed

Kiusamisest vaba lasteaed

2012. aastal liitus meie lasteaed Taani metoodikal põhineva projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. Tänaseks kasutavad rühma töö organiseerimisel projekti põhimõtteid Siilide ja Lepatriinude rühmad.

Eestis on projekti metoodika valdajaks ja elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit. Projekt toetub neljale põhiväärtusele:

sallivus – aktsepteerida lasterühma mitmekesisust
austus – suhtuda hoolivalt rühma kõigisse , erinevuste ja kommete austamine
hoolivus – huvi, osavõtlikkus ja abivalmidus kõigi laste vastu
julgus – jääda endale kindlaks, seada oma piirid, astuda välja nähes teisi lapsi piire rikkumas.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU (Buddybear), mis väljendab turvalisust, hellust ja sõprust. Iga projektis osalev laps saab endale karu, mis on mõeldud kasutamiseks tegevustes. SÕBER KARU on osaleja lastekoosolekutel, kaitseb, lohutab ning on hea sõber ja lapse „hääletoru“, kui lapse ei julge ise rääkida. Loe täpsemalt siit!