Tervist Edendav Lasteaed

Tervist edendav lasteaed 

Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ning on nõus ellu viima TEL missiooni. Meie eesmärk on toetada laste ja personali tervist ning heaolu. Tervist edendava lasteaia mudeli põhjal toimub tervise edendamine lasteaias läbi väga erinevate tegevuste ja valdkondade, mille kaudu on võimalik mõjutada nii laste kui täiskasvanute tervist positiivses suunas. Vaata täpsemalt siit!

Olulisemad valdkonnad, mida lasteaed arvestab on:

  • koostöö arendamine erinevate huvigruppidega tervise nimel;
  • lasteaia (tervise)poliitika kujundamine;
  • personali pidev koolitamine/arendamine ning heaolu edendamine;
  • tervisliku füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna arendamine;
  • tervisekasvatuse integreerimine lasteaia õppekavasse läbi mängu.

Lasteaias töötab tervisemeeskond, mida juhib majandusjuhataja. Meeskonda kuulub igast rühmast üks meeskonnaliige ning liikumisõpetaja. Tervisemeeskond kohtub 1 x kuus.