Tervist Edendav Lasteaed

Tervist edendav lasteaed 

Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ning on nõus ellu viima TEL missiooni. Meie eesmärk on toetada laste ja personali tervist ning heaolu. Tervist edendava lasteaia mudeli põhjal toimub tervise edendamine lasteaias läbi väga erinevate tegevuste ja valdkondade, mille kaudu on võimalik mõjutada nii laste kui täiskasvanute tervist positiivses suunas. Vaata täpsemalt siit!

Olulisemad valdkonnad, mida lasteaed arvestab on:

 • koostöö arendamine erinevate huvigruppidega tervise nimel;
 • lasteaia (tervise)poliitika kujundamine;
 • personali pidev koolitamine/arendamine ning heaolu edendamine;
 • tervisliku füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna arendamine;
 • tervisekasvatuse integreerimine lasteaia õppekavasse läbi mängu.

Tervise tegevused:

 • Tervisehommikud ja temaatilised peod (isadepäev, jõulupidu, emadepäev, rõõmupidu) lastele, peredele ja töötajatele. Nendel üritustel tutvustatakse ja propageeritakse üldinimlikke väärtusi ja tervislikke toite.
 • Läbi etenduste ja mängude on teemadeks sõprus, abivalmidus, üksteisest hoolimine ja tervislikud eluviisid.
 • Lemmikloomapäev lasteaia hoovis. Kõik me vajame sõpra, kes meid hoiab ning kelle eest meie hoolitseda saame. Lemmikloomapäev on päev, kus iga laps saab lasteaeda kaasa võtta oma lemmiklooma, selleks et seda oma lasteaiakaaslastele tutvustada ja temast rääkida.
 • Lasteaiapere õppeaasta lõpetamine Aafrika rannas. Ühine viimane suur koosviibimine enne suurt suve.
 • Mängime koos asjade otsimise ja muid mänge.
 • Spordipäevad staadionil. Kõik suured sportlased on kord väikesed olnud. Armastus spordi ja liikumise vastu saab alguse juba lapsepõlvest. Spordipäevad on sportimise ja spordi juurde tee leidmise päevad, kus mõõdetakse ka hetkel saavutatud sportlikud tulemused kaugushüppes, palliviskes ja 40 m jooksus.
 • Ujumine Haapsalu veekeskuses. 1 kord nädalas käivad 5 – 7 aastased lapsed veekeskuses ujumas. Ujumist aitavad õppida rühmaõpetajad ja lasteaia liikumisõpetaja.
 • Matkad ja väljasõidud lastele ja personalile. Parim viis haiguste ennetamiseks ja asutusesisese positiivse mikrokliima tekkimiseks ja hoidmiseks on aktiivne liikumine ja koos tegutsemine.
 • Teatrid ja lasteetendused lastele. Osa saamine teatrikunstist toetab lapse vaimset arengut ning loob soodsa pinnase üldinimlikke väärtuste tekkeks iga lapse sees.
 • Koolitused ja ühisüritused personalile. Personali pidev koolitamine ning heaolu edendamine aitab kaasa lasteaia tervisliku füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna tekkimisele ja püsimisele.