Missioon ja visioon

Haapsalu Vanalinna Lasteaedade visioon
Haapsalu Vanalinna Lasteaiad on kogukonnas hinnatud lasteaed, kus väärtustatakse traditsioone, tervist, loovat ja hoolivat arengukeskkonda ning  ausaid koostöösuhteid igal tasandil. 

Haapsalu Vanalinna Lasteaedade missioon
Haapsalu Vanalinna Lasteaiad on põhiväärtusi kandev lasteaed, kus tagame koostöös perega igale lapsele võimaluse nautida lapsepõlve ning loome soodsa keskkonna, et lapsest kujuneks tervist väärtustav ja traditsioone hindav isikupärane inimene.