ProgeTiiger

2019 kevadel toetas HITSA ProgeTiigri programm Haapsalu Lasteaed Päikesejänkut haridusrobotite soetamisel – Matalab Pro Set, Dash robot ja tahvelarvutid. Toetuse summa: 1457.38 eurot.

2018 kevadel toetas HITSA ProgeTiigri programm Haapsalu Lasteaed Päikesejänkut haridusrobotite soetamisel – BlueBot, Dash and Dot ja Ozobot robotid. Toetuse summa: 619,99 eurot

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi, selleks:

  • toetada õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel;
  • tõsta laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust, eesmärgiga toetada probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust;
  • edendada valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke;
  • kaasrahastada õppetöös vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele.
Oktoober, 2018 alustab tegevust ROBOOTIKARING.
Oktoobri alguses alustas tegevust robootikaring koolieelikute rühmale. Robootikaring toimub 1x nädalas, esmaspäevadel. Robootikaringi juhendajaks on õpetaja Everin. Robootikaringis kasutatakse BeeBot, BlueBot, Ozobot ja Dash and Dot haridusroboteid. Lisaks tehakse koostööd Haapsalu Tõrukese Lasteaiaga – haridusrobotite vastastikku laenutamine.
21.-22.08 toimus Roosta puhkekülas Läänemaa lasteaiaõpetajate suveseminar.

Teisel koolituspäeval tegi lektor Janika Leoste õpetajatele ülevaate robootikast meie vabariigi haridusmaastikul (head ja vead).Päev lõppes praktilise töötoaga, kus kasutasime kolme roboti platvormi (BeeBot, Ozobot, Dash), millest saime põhjalikuma ülevaate.

17.september-18. november osaleme aiarühmadega ja vanema sõimerühmaga ProgeTiigri õpilasüritus “ProgeTiigri tulevikutegijad”. Proovile saab end panna lahendades erinevaid programmeerimise, robootika, internetiturvalisuse ja multimeediaga seotud ülesandeid. Ülesanded on erineva raskusastmega ja seega jõukohased ning põnevad kõigile.

Haapsalu Lasteaed Päikesejänku 2-7a lapsed progevad haridusrobotitega ja ka nendeta.

6.detsembril käisime külas Tõrukese lasteaial. Sealse lasteaia robootikaringi juhendaja tutvustas meile LEGO WeDo 2.0 komplekti. Õpetajad ehitasid juhendi järgi valmis vahva roboti, mis pandi liikuma ja vankrit vedama (Õpetaja, kes veab haridus vankrit).

Haridusroboteid kasutame lõimitult ka igapäevastes õppe-ja kasvatustegevustes.