Väärtused

Väärtused juhivad meie toimimist ning väärtuskasvatus oma meie lasteaias prioriteediks, kuna see õpetab enda ja teiste väärtusi ära tundma ja märkama, kus väärtused avalduvad. Väärtuskasvatus suunab meid oma isiklikke väärtusi analüüsima ning mõtlema, kas need on head väärtused, millised võivad olla nende väärtuste järgi tegutsemise tagajärjed jne. Väärtuskasvatus võimaldab meil ka oma voorusi praktiseerida, sest harjutades kujuneb iseloom. Väärtuskasvatus on väärtuste avaldumise peegliks, kuna tagasiside toetab moraalset arengut. Päikesejänku põhiväärtused on: tervis, turvalisus, julgus, sõbralikkus, ilu.

TERVIS – Peame oluliseks jagada terviseteadmisi (tervislik toit, liikumine ja sport, hügieen) kolleegidele ja peredele et suurendada nende heaolu ning aidata neil elada kaua ja tervelt. Lasteaias viiakse süstemaatiliselt läbi terviseteemalisi üritusi, et ka lapsed õpiksid väärtustama tervislikke harjumusi.

TURVALISUS – Lasteaed on turvaline koht koosmängimiseks, uute teadmiste saamiseks, eneseväljendamiseks, tunnustuse saamiseks, samuti turvaline koht vigade tegemiseks ja vigadest õppimiseks. Turvalisuse väärtustamine lasteaias aitab lapsel saada teadlikuks ümbritsevatest ohtudest ka väljaspool lasteaeda ning õpetab neist hoiduma.

JULGUS – Julgeme küsida, et saada uusi teadmisi, rääkida nii heast kui halvast ning jääda iseendaks ka keerulistes olukordades. Peame oluliseks, et laps õpiks lasteaias, kuidas olla julge ja hea sõber, kes astub ebaõigluse vastu. Julgeme tunnistada oma eksimusi, näidata oma tegemisi ja saavutusi.

SÕBRALIKKUS – Oleme üksteise suhtes austavad, hoolivad, lugupidavad ja sallivad. Austame iseend, kolleege, peresid ja partnereid. Austuse abil võetakse omaks mitmekesisus, tunnustamaks meie kõigi erinevusi ja austamaks igaühe kombeid. Märkame ja sallime mitmekesisust, kohtleme üksteist võrdsetena. Hoolides näitame üles huvi, osavõtlikkust, kaastundlikkust ja abivalmidust iga kaaslase vastu. Oskame ja soovime hinnata ning väärtustada enda ja teiste aega ning vajadusi. Lahke naeratus on sõbralikkuse värav.

ILU – Märkame ja hindame ilu ja puhtust meie ümber ja meis enestes. Tahame kujundada lasteaiast lastele koha, kus õpitakse märkama ja hindama nii elus, kui eluta looduse ilu.

Loe lähemalt meie lasteaia väärtustest ja väärtuskasvatusest siit – Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed!